Training

VNGO workshop

Vietnam: Training workshop in Independent Forest Monitoring

KHÓA TẬP HUẤN “GIÁM SÁT RỪNG ĐỘC LẬP (IFM)”Thời gian 2 ngày (9-10/12/2014)Địa điểm Thành phố Ninh BìnhMục đích i) Cung cấp các kiến thức cơ bản về Giám sát rừng độc lập và Giám sát độc lập trong bối cảnh VPA cho các thành viên mạng lưới, và ii) Thảo luận về khả năng …

Vietnam: Training workshop in Independent Forest MonitoringRead More »